Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Welkom

bij Huisartsen Boterdiep.

Receptie

U wordt ontvangen door de assistente.

Wachtkamer

Neem rustig plaats.

Gang

Wij komen u ophalen...

Spreekkamer

... voor uw afspraak.

                                               !!!!!BELANGRIJKE MEDEDELING!!!!!

Kom niet naar de praktijk maar neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. De praktijk is alleen geopend voor patiënten die telefonisch contact hebben gehad. De praktijk is voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00 en 13.30-17.00.

 

De afspraken bij onze praktijkondersteuners, Henri v.d Linde en Thea Deinum, zullen zo veel mogelijk telefonisch plaatsvinden. Zij nemen zelf contact met u op.

De afspraken bij onze praktijkondersteuners GGZ, Christie van Kapel en Margreet Nagelsmit vinden vanaf 13 mei weer op de dependance plaats. Deze afspraak kan alleen doorgaan als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus, u wordt daarom 1 dag van te voren gebeld door de assistente.

Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus kijk dan op thuisarts.nl voor meer informatie. Hier kunt u vinden wat u moet doen en wanneer u de huisarts moet bellen. Heeft u geen klachten maar wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan op de website van het RIVM of bel: 0800-1351.

http://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus-china

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

STOPPEN MET ROKEN:

Hoewel de praktijk momenteel gesloten is voor niet spoedeisende zaken hoeven de rokers die graag willen stoppen niet te wachten tot de Coronacrisis voorbij is! Als je gemotiveerd bent om te stoppen maar toch enige ondersteuning nodig hebt mag je je telefonisch aanmelden voor coaching door de praktijkverpleegkundigen Thea Deinum of Henri van der Linde. Je wordt dan telefonisch begeleid. Hulpmiddelen om te stoppen met roken worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

 

AANKONDIGING PENSIOEN:                                                                                                                                                                                                   Op 1 juli gaat dhr. van Embden Andres met pensioen. Zijn praktijk wordt overgenomen door mw. H.T. Schenk-Visser, zij werkt al enige tijd als vaste waarneemster in zijn praktijk. Alle patiënten van dhr. van Embden Andres ontvangen binnenkort een brief met informatie over de praktijkovername. In verband met de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om een afscheidsreceptie te houden.

 

Regelmatige waarneming

Mw. R. Elling werkt om de week op vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Mw. H. Schenk-Visser werkt op maandag en woensdag in de praktijk van van Embden Andres en op donderdag en vrijdag in de praktijk van van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Momenteel is er geen huisarts in opleiding werkzaam in de praktijk.

 

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:
20 juli t/m 9 augustus
 

 

Hoeksema:

 

Klijn:

 

 

 

 

Van Embden Andres:

 

Schenk:

27 juli t/m 14 augustus

 

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2019 is klaar.Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt deze dan per mail toegestuurd.