Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Welkom

bij Huisartsen Boterdiep.

Receptie

U wordt ontvangen door de assistente.

Wachtkamer

Neem rustig plaats.

Gang

Wij komen u ophalen...

Spreekkamer

... voor uw afspraak.

                         !!!!!BELANGRIJKE MEDEDELING CORONA!!!!!

Kom niet naar de praktijk, neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. De praktijk is alleen geopend voor patiënten met een afspraak. Wij zijn voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00 en 13.30-17.00.

Heeft u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus dan is het belangrijk dat u zich laat testen. U kunt een afspraak maken via: https://coronatest.nl/ of telefonisch via 0800-1202. Tot de uitslag van uw test bekend is moet u thuis blijven.

Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus kijk dan op thuisarts.nl voor meer informatie. Hier kunt u vinden wat u moet doen en wanneer u de huisarts moet bellen. Heeft u geen klachten maar wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan op de website van het RIVM of bel: 0800-1351.

https://www.thuisarts.nl/corona

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS:

De afspraken met onze praktijkondersteuners, Henri v.d Linde en Thea Deinum, vinden weer plaats. Het kan zijn dat de locatie van uw afspraak wijzigt, u ontvangt hierover tijdig bericht. De afspraak kan alleen doorgaan als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus.

De afspraken met onze praktijkondersteuners GGZ, Christie van Kapel en Margreet Nagelsmit vinden vanaf 13 mei weer op de dependance plaats. Deze afspraak kan alleen doorgaan als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus, u wordt daarom 1 dag van te voren gebeld door de assistente.

 

BLOEDPRIKKEN:

Het is momenteel niet mogelijk om bloed te prikken in de praktijk, u kunt bloedprikken bij Certe, Damsterdiep 191. Per 16 juni werkt Certe met een afsprakensysteem. U dient van te voren een afspraak te maken, dit kan via de website van Certe: https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

 

Pensioen dhr. van Embden Andres:

Per 1 juli is dhr. van Embden Andres met pensioen gegaan, zijn praktijk is overgenomen door mw. H.T. Schenk-Visser, zij werkt al enige tijd als vaste waarneemster in de praktijk. Alle patiënten van dhr. van Embden Andres hebben hierover een brief ontvangen. De afscheidsbrief van dhr. van Embden Andres kunt u hier nalezen.

Per abuis staat er een verkeerd telefoonnummer op de brief van mw. Schenk. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 050-3126001

 

Regelmatige waarneming

Mw. R. Elling werkt om de week op vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Per 1 juli 2020 werkt mw. J. Meijer  op donderdagmiddag en vrijdag in de praktijk van van Riel. Mw. Schenk-Visser heeft per 1 juli de praktijk van van Embden Andres overgenomen en stopt met het werken in de praktijk van van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Per 01-06-2020 is dhr. M. Homburg werkzaam als huisarts in opleiding in de praktijk van dhr. Hoeksema.

 

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:
Nascholing 14 t/m 16 september (huisarts Hoeksema neemt waar voor spoedgevallen)
 

 

Hoeksema:

 

Klijn:

Nascholing 14- t/m 16 september (waarnemend huisarts Remmelts neemt waar voor spoedgevallen)

 

 

 

Schenk-Visser:

Nascholing 14 t/m 16 september (waarnemend huisarts Remmelts neemt waar voor spoedgevallen)

 

 

Meijer:

15 en 16 oktober

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2019 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt deze dan per mail toegestuurd.