Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Welkom

bij Huisartsen Boterdiep.

Receptie

U wordt ontvangen door de assistente.

Wachtkamer

Neem rustig plaats.

Gang

Wij komen u ophalen...

Spreekkamer

... voor uw afspraak.

 

                     !!!!!BELANGRIJKE MEDEDELING CORONA!!!!!

Kom niet naar de praktijk, neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. De praktijk is alleen geopend voor patiënten met een afspraak. Wij zijn voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00 en 13.30-17.00.

Heeft u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus dan is het belangrijk dat u zich laat testen. U kunt een afspraak maken via: https://coronatest.nl/ of telefonisch via 0800-1202. Tot de uitslag van uw test bekend is moet u thuis blijven. Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook bij ons.

Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus kijk dan op thuisarts.nl voor meer informatie. Hier kunt u vinden wat u moet doen en wanneer u de huisarts moet bellen. Heeft u geen klachten maar wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan op de website van het RIVM of bel: 0800-1351.

https://www.thuisarts.nl/corona

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

GRIEPPRIK:

We hebben inmiddels twee keer een griepprik ronde georganiseerd.

Heeft u een indicatie voor een griepprik en wilt u de griepprik alsnog ontvangen? Neem dan contact op met de praktijk om hiervoor een afspraak in te plannen.

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS:

De afspraken met onze praktijkondersteuners, Henri v.d Linde en Thea Deinum, gaan door, mits u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (ook als u negatief bent getest) neem dan eerst telefonisch contact op met de assistente. Het kan zijn dat de locatie van uw afspraak wijzigt, u ontvangt hierover tijdig bericht.

De afspraken met onze praktijkondersteuners GGZ, Christie van Kapel en Margreet Nagelsmit vinden plaats op onze dependance. Deze afspraak kan alleen doorgaan als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus, u wordt daarom 1 dag van te voren gebeld door de assistente.

 

BLOEDPRIKKEN:

Het is momenteel niet mogelijk om bloed te prikken in de praktijk, u kunt bloedprikken bij Certe, Damsterdiep 191. Per 16 juni werkt Certe met een afsprakensysteem. U dient van te voren een afspraak te maken, dit kan via de website van Certe: https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

 

LSP:

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit wordt in de volksmond ook wel het elektronisch patiëntendossier genoemd. Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Moet u naar een andere arts of apotheek, dan is het belangrijk dat die ook over de belangrijkste medische gegevens kan beschikken. Dit kan door middel van het LSP. U heeft hier van ons een brief over ontvangen. Wij verzoeken u uw keuze digitaal door te geven op http://www.volgjezorg.nl of door de achterkant van de brief in te vullen en in onze brievenbus te deponeren.

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt (alleen met uw toestemming). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

 

OPEN:

Binnenkort is het ook mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier (OPEN). Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo snel u zich hiervoor kunt aanmelden zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Meer informatie over OPEN leest u op: www.open-eerstelijn.nl/patiënt.

 

Pensioen dhr. van Embden Andres:

Per 1 juli is dhr. van Embden Andres met pensioen gegaan, zijn praktijk is overgenomen door mw. H.T. Schenk-Visser, zij werkt al enige tijd als vaste waarneemster in de praktijk. Alle patiënten van dhr. van Embden Andres hebben hierover een brief ontvangen. De afscheidsbrief van dhr. van Embden Andres kunt u hier nalezen.

Per abuis staat er een verkeerd telefoonnummer op de brief van mw. Schenk. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 050-3126001

 

Regelmatige waarneming:

Mw. R. Elling werkt om de week op vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Per 1 juli 2020 werkt mw. J. Meijer  op donderdagmiddag en vrijdag in de praktijk van van Riel. Mw. Schenk-Visser heeft per 1 juli de praktijk van van Embden Andres overgenomen en stopt met het werken in de praktijk van van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Per 01-06-2020 is dhr. M. Homburg (bignummer: 39923075101) werkzaam als huisarts in opleiding in de praktijk van dhr. Hoeksema.

 

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

10 december

28 december – 2 januari 2021

 

 

Hoeksema:

21-27 december

Klijn:

21-27 december

 

 

 

Schenk-Visser:

28 december – 2 januari 2021

 

 

Meijer:

24 december – 2 januari 2021

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2019 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt deze dan per mail toegestuurd.