Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Welkom

bij Huisartsen Boterdiep.

Receptie

U wordt ontvangen door de assistente.

Wachtkamer

Neem rustig plaats.

Gang

Wij komen u ophalen...

Spreekkamer

... voor uw afspraak.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op:

http://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus-china

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

 

LET OP!   LET OP!   LET OP!   LET OP!

Alle afspraken tot tenminste 6 april komen te vervallen!!! Wij zijn alleen bereikbaar voor spoedgevallen!

Heeft u een vraag die telefonisch afgehandeld kan worden, dan kunt u ons gerust bellen.

Om voldoende capaciteit in de huisartsenzorg en de ziekenhuizen te behouden is het zeer belangrijk om het aantal nieuwe besmettingen met het corona virus zoveel mogelijk te beperken, zowel onder de bevolking, als onder de medewerkers in de zorg. Wij beperken het aantal mogelijke overdrachtsmomenten van het virus in onze praktijk zoveel mogelijk. Waar mogelijk handelen wij uw hulpvraag telefonisch af, in plaats van met een afspraak op het spreekuur. Alle niet dringende zorg stellen wij zo mogelijk uit. Binnen onze praktijk zijn daarom de volgende maatregelen en regels van kracht, waarvoor wij uw begrip en medewerking vragen.

1. Heeft u geen klachten, maar vragen over het corona virus? Kijkt u dan eerst op www.thuisarts.nl, of bel het landelijke informatienummer: 0800-1351.

2. Komt u niet naar de praktijk, wanneer u geen afspraak heeft.

3. Wanneer u huisartsenzorg nodig heeft, belt u de praktijk. De assistente zal zoals gebruikelijk samen met u nagaan hoe, waar en wanneer u het beste geholpen kunt worden.

4. Verlaat na de afspraak direct de praktijk.

 

 

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Wat moet ik doen?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

  • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Wat zijn milde verkoudheidsklachten?

  • Neusverkoudheid (veel niezen), loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest en verhoging tot 38,0 graden Celsius. Dit zijn milde klachten.

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuisblijven?

Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten of verhoging hebt.  Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten.

Dat betekent dat je niet naar school, werk of naar buiten gaat. Ook als je denkt dat je klachten wel meevallen. Pas als je een dag helemaal klachtenvrij bent geweest, kun je weer naar school, werken en naar buiten. Deze verkoudheidsklachten zijn mild en daarvoor hoef je de huisarts niet te bellen. Bel alleen de huisarts als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of je steeds moeilijker ademt.

Als de klachten overeenkomen met COVID-19 word je niet meer standaard getest.

Bel met de huisarts als de klachten erger worden.

 

Algemene hygiëneregels om besmetting te voorkomen:

  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.

 

Regelmatige waarneming

Mw. R. Elling werkt om de week op vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Mw. H. Schenk-Visser werkt op maandag en woensdag in de praktijk van van Embden Andres en op donderdag en vrijdag in de praktijk van van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Momenteel is er geen huisarts in opleiding werkzaam in de praktijk.

 

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

 

 

 

Hoeksema:

 

Klijn:

 

 

 

 

Van Embden Andres:

 

Schenk:

 

 

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2019 is in ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt deze dan per mail toegestuurd.