Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Welkom

bij Huisartsen Boterdiep.

Receptie

U wordt ontvangen door de assistente.

Wachtkamer

Neem rustig plaats.

Gang

Wij komen u ophalen...

Spreekkamer

... voor uw afspraak.

 

                     !!!!!BELANGRIJKE MEDEDELING CORONA!!!!!

Kom niet naar de praktijk, neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. De praktijk is alleen geopend voor patiënten met een afspraak. Wij zijn voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00 en 13.30-17.00.

Wij verzoeken u zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Kom niet te vroeg naar uw afspraak in verband met beperkte wachtkamer capaciteit. Het dragen van een mondkapje is verplicht in de praktijk.

Heeft u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus dan is het belangrijk dat u zich laat testen. U kunt een afspraak maken via: https://coronatest.nl/ of telefonisch via 0800-1202. Tot de uitslag van uw test bekend is moet u thuis blijven. Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook bij ons.

Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus kijk dan op thuisarts.nl voor meer informatie. Hier kunt u vinden wat u moet doen en wanneer u de huisarts moet bellen. Heeft u geen klachten maar wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan op de website van het RIVM of bel: 0800-1351.

https://www.thuisarts.nl/corona

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

CORONA VACCINATIES:

Er is in de media veel wisselende informatie beschikbaar over het corona vaccin en wanneer er gevaccineerd wordt. Helaas hebben wij hier ook nog geen aanvullende informatie over. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie of kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Nog niet bekend wanneer onze praktijk kan starten met vaccineren

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De eerste regio’s in Nederland hebben dit vaccin inmiddels ontvangen. Onze regio en onze huisartsenpraktijk nog niet. We weten op dit moment nog niet wanneer wij het vaccin zullen ontvangen en wanneer wij patiënten kunnen uitnodigen voor vaccinatie. Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van: Mensen geboren in 1956 en 1957, 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19 infectie: 1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 -64 jaar). 2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 -64 jaar). Als wij weten wanneer wij vaccins gaan ontvangen en kunnen beginnen met inenten, zullen wij de patiënten uit deze eerste groepen een uitnodiging sturen voor vaccinatie.

 

MONDKAPJES VERKLARING:

De huisarts kan geen verklaring afgeven dat u vanwege medische redenen geen mondkapje kunt dragen. Heeft u een chronische ziekte dan is het juist belangrijk om een mondkapje te dragen om uw zelf en anderen te beschermen. Kijk voor meer informatie op: https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item1.

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS:

De afspraken met onze praktijkondersteuners, Henri v.d Linde en Thea Deinum, gaan door, mits u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (ook als u negatief bent getest) neem dan eerst telefonisch contact op met de assistente. Het kan zijn dat de locatie van uw afspraak wijzigt, u ontvangt hierover tijdig bericht.

De afspraken met onze praktijkondersteuners GGZ, Christie van Kapel en Margreet Nagelsmit vinden plaats op onze dependance. Deze afspraak kan alleen doorgaan als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus, u wordt daarom 1 dag van te voren gebeld door de assistente.

 

BLOEDPRIKKEN:

Het is momenteel niet mogelijk om bloed te prikken in de praktijk, u kunt bloedprikken bij Certe, Damsterdiep 191. Per 16 juni werkt Certe met een afsprakensysteem. U dient van te voren een afspraak te maken, dit kan via de website van Certe: https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

 

LSP:

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit wordt in de volksmond ook wel het elektronisch patiëntendossier genoemd. Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Moet u naar een andere arts of apotheek, dan is het belangrijk dat die ook over de belangrijkste medische gegevens kan beschikken. Dit kan door middel van het LSP. U heeft hier van ons een brief over ontvangen. Wij verzoeken u uw keuze digitaal door te geven op http://www.volgjezorg.nl of door de achterkant van de brief in te vullen en in onze brievenbus te deponeren.

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de spoedopvang ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt (alleen met uw toestemming). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

 

OPEN:

Binnenkort is het ook mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier (OPEN). Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo snel u zich hiervoor kunt aanmelden zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Meer informatie over OPEN leest u op: www.open-eerstelijn.nl/patiënt.

 

Regelmatige waarneming:

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag en vrijdag in de praktijk van van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Per 01-06-2020 is dhr. M. Homburg (bignummer: 39923075101) werkzaam als huisarts in opleiding in de praktijk van dhr. Hoeksema.

 

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

 

 

 

Hoeksema:
 

Klijn:

 

 

 

 

Schenk-Visser:

 

 

 

Meijer:

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2020 wordt momenteel gemaakt. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt deze dan per mail toegestuurd.