Telefoon Praktijk Ter Braak & Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

Jaarverslag 2016

Voor belangstellenden is ons jaarverslag 2016 telefonisch aan te vragen via de praktijklijn. U krijgt dit dan per mail toegestuurd.
Artsen-in-opleiding-tot-Huisarts

Vanaf 1 september 2016 werkt mw H.Schenk-Visser in de praktijk van Hoeksema en dhr. N.Westerink in de praktijk van Klijn.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Embden Andres:  24 juli t/m 18 augustus (waarneming B. Steendam 7/8 t/m 18/8)
Klijn:  10 juli t/m 7 augustus (waarneming B. Steendam 7/8 t/m 18/8)
Hoeksema:  10 juli t/m 28 juli
Ter Braak: 7 augustus t/m 21 augustus
Van Riel: 14 juni t/m 30 juni; 28 augustus t/m 8 september

28 augustus zijn alle praktijken gesloten in verband met Bommen Berend. Voor spoedgevallen Doktersdienst Groningen tel 0900-9229.

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema  voor Ter Braak/Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Soms is er een andere waarnemend arts geregeld. In de praktijk van Klijn en Van Embden Andres gezamenlijk werkt van 7 augustus t/m 18 augustus  dhr B. Steendam. Mw Y. Jeucken werkt op 22 juni en 28 juni in de praktijk van Ter Braak en Van Riel, op 11 juli en 18 juli in de praktijk van Hoeksema en op 4 september  en 11 september weer in de praktijk van Ter Braak en Van Riel.

Regelmatige waarneming

Mw G.A. Berends werkt om de week vrijdags  in de praktijk van Hoeksema.