Telefoon Praktijk Ter Braak & Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

Regelmatige waarneming

Mw G.A. Berends werkt om de week vrijdags  in de praktijk van Hoeksema.

Mw. J.M. Meijer werkt op woensdagochtend en donderdag in de praktijk van Van Embden Andres.

Arts-in-opleiding-tot-Huisarts

Dhr R. Dijkstra werkt van 1 maart 2018 tot 1 mei 2019 als arts-in -opleiding-tot-huisarts in de praktijk van Klijn.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

 Van Riel:  5 maart t/m 9 maart; 30 april t/m 4 mei
Hoeksema:  12 februari t/m 16 februari; 9 april t/m 27 april
 Klijn:  26 februari t/m 2 maart; 30 april t/m 4 mei
 Van Embden Andres:  2 maart t/m 9 maart
 Ter Braak:  30 maart; 30 april t/m 4 mei

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema  voor Ter Braak/Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts.

Jaarverslag 2016.
Voor belangstellenden is ons jaarverslag 2016 telefonisch aan te vragen via de praktijklijn. U krijgt dit dan per mail toegestuurd.