Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

Regelmatige waarneming

Mw. R. Elling werkt om de week op vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Mw. H. Schenk-Visser werkt op maandag en woensdag in de praktijk van van Embden Andres en op donderdag en vrijdag in de praktijk van van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Momenteel is er geen huisarts in opleiding werkzaam in de praktijk.

 

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

17-02 t/m 21-02

 

 

Hoeksema:

24-02 t/m 28-02

Klijn:

 

 

 

 

Van Embden Andres:

17-02 t/m 21-02

16-3 t/m 20-3

Schenk

 

 

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2019 is in ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt deze dan per mail toegestuurd.