Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

Per 24 mei is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht. Ook wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Meer informatie hierover kunt u lezen in onze privacyreglement onder het kopje praktijk.

Per 1 juni is mw ter Braak met de praktijk gestopt.  U leest  HIER haar afscheidsbrief. Zij heeft het zeer gewaardeerd dat velen van u door middel van een brief, kaart, gesprek of handdruk  afscheid van haar hebben genomen. Mw van Riel gaat verder als praktijkhouder, 2 dagen in de week bijgestaan door mevr. H. Schenk-Visser.

 

Regelmatige waarneming

Mw G.A. Berends werkt om de week op vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Mw. J.M. Meijer werkt op woensdag en vrijdag in de praktijk van Van Embden Andres.

Mw. H. Schenk-Visser werkt op donderdag en vrijdag in de praktijk van Van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Dhr R. Dijkstra werkt van 1 maart 2018 tot 1 mei 2019 als arts-in-opleiding-tot-huisarts in de praktijk van Klijn.

Mw. H. Prinsen werkt van 1 september 2018 tot 1 september 2019 als arts-in-opleding-tot-huisarts in de praktijk van Hoeksema.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

 

Van Riel:

 

Vakantie: 6-24 augustus

Hoeksema:
Klijn:  

Vakantie: 23 juli-10 augustus

17-28 september heeft de huisarts in opleiding dhr. Dijkstra zelfstandige periode en is dr. Klijn niet aanwezig op de praktijk.

Van Embden Andres: Vakantie: 11 augustus – 1 september
 

Meijer:

 

Vakantie: 28 juli – 18 augustus

Schenk Vakantie 6-24 augustus

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Ter Braak/Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts.

Jaarverslag 2017 is klaar!
Belangstellenden kunnen ons jaarverslag  telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt dit dan te zijner tijd per mail toegestuurd.