Telefoon Praktijk Ter Braak & Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

Jaarlijkse griepvaccinatie

Op 18 oktober  wordt de griepvaccinatie gegeven. Als u een medische indicatie hiervoor heeft  ontvangt u een uitnodiging in de week hieraan voorafgaand. Heeft u vragen over uw (indicatie voor de) griepvaccinatie: stel ze  aan één van onze assistentes! Bent u slecht ter been dan komen we bij u aan huis.

Jaarverslag 2016.
Voor belangstellenden is ons jaarverslag 2016 telefonisch aan te vragen via de praktijklijn. U krijgt dit dan per mail toegestuurd.

Regelmatige waarneming

Mw G.A. Berends werkt om de week vrijdags  in de praktijk van Hoeksema.

Mw. J. Meijer werkt op woensdag en donderdag in de praktijk van Van Embden Andres.

Artsen-in-opleiding-tot-Huisarts

Vanaf 1 september 2016 werkt mw H.Schenk-Visser in de praktijk van Hoeksema en dhr. N.Westerink in de praktijk van Klijn.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:  28 augustus t/m 16 september
Hoeksema:  2 oktober t/m 6 oktober
Ter Braak:  6 oktober t/m 27 oktober

28 augustus zijn alle praktijken gesloten in verband met Bommen Berend. Voor spoedgevallen Doktersdienst Groningen tel 0900-9229.

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema  voor Ter Braak/Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Mw Y. Jeucken werkt op 4 september  en 11 september  in de praktijk van Ter Braak en Van Riel.