Telefoon Praktijk Ter Braak & Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

Regelmatige waarneming

Mw G.A. Berends werkt om de week vrijdags  in de praktijk van Hoeksema.

Mw. M. Haverkamp werkt op woensdagmiddag en vrijdag in de praktijk van Van Embden Andres.

Arts-in-opleiding-tot-Huisarts

Op dit moment werkt er geen arts-in-opleiding-tot-huisarts in onze praktijk.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Hoeksema:  8 december; 12 februari t/m 16 februari
Ter Braak:  15 januari t/m 19 januari
 Van Embden Andres  2 januari t/m 5 januari;
 Klijn:  27 december t/m 29 december; 24 februari t/m 4 maart

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema  voor Ter Braak/Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts.

Jaarverslag 2016.
Voor belangstellenden is ons jaarverslag 2016 telefonisch aan te vragen via de praktijklijn. U krijgt dit dan per mail toegestuurd.