Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

Per 24 mei is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht. Ook wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons privacyreglement onder het kopje praktijk. Huisartsen Boterdiep heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De functionaris is geregistreerd onder FG003354.

Per 1 juni is mw. ter Braak met de praktijk gestopt. Zij heeft het zeer gewaardeerd dat velen van u door middel van een brief, kaart, gesprek of handdruk  afscheid van haar hebben genomen. Mw. van Riel gaat verder als praktijkhouder, 2 dagen in de week bijgestaan door mevr. H. Schenk-Visser.

 

Regelmatige waarneming

Mw. G.A. Berends werkt om de week op vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Mw. J.M. Meijer werkt op woensdag en vrijdag in de praktijk van Van Embden Andres.

Mw. H. Schenk-Visser werkt op donderdag en vrijdag in de praktijk van Van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Dhr. R. Dijkstra werkt van 1 maart 2018 tot 1 mei 2019 als arts-in-opleiding-tot-huisarts in de praktijk van Klijn.

Mw. H. Prinsen werkt van 1 september 2018 tot 1 december 2019 als arts-in-opleding-tot-huisarts in de praktijk van Hoeksema.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

 

Van Riel:

 

 

 

Hoeksema:

Klijn:  

 

 

Van Embden Andres:
 

Meijer:

 

 

Schenk

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts.

Jaarverslag 2017 is klaar!
Belangstellenden kunnen ons jaarverslag  telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt dit dan per mail toegestuurd.