Telefoon Praktijk Ter Braak & Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

Per 1 juni stopt mw ter Braak met de praktijk. Mw van Riel gaat verder als praktijkhouder, 2 dagen in de week bijgestaan door mevr. H. Schenk-Visser. Over haar afscheid leest u HIER meer.

Regelmatige waarneming

Mw G.A. Berends werkt om de week vrijdags in de praktijk van Hoeksema.

Mw. J.M. Meijer werkt op woensdagochtend en vrijdag in de praktijk van Van Embden Andres.

Arts-in-opleiding-tot-Huisarts

Dhr R. Dijkstra werkt van 1 maart 2018 tot 1 mei 2019 als arts-in-opleiding-tot-huisarts in de praktijk van Klijn.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel: 30 april t/m 4 mei
Hoeksema: 9 april t/m 27 april
Klijn: 30 april t/m 4 mei
Van Embden Andres: 13 april t/m 31 april
Ter Braak: 30 april t/m 4 mei

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Ter Braak/Van Riel en vice versa; Van Embden voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts.

Jaarverslag 2017 is in de maak!
Belangstellenden kunnen ons jaarverslag  telefonisch aanvragen via de praktijklijn. U krijgt dit dan te zijner tijd per mail toegestuurd.