Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Arno Wagner

De opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener en systeemtherapeut vormt samen met mijn levenservaring de basis van mijn werk. Voor ik in 2014 als praktijkondersteuner GGZ een aanstelling kreeg bij Huisartsen Boterdiep heb ik op diverse afdelingen bij de GGZ gewerkt. Ik heb ervaring met zowel jeugd als volwassenen, evenals met echtparen en gezinnen.

Bij systeemtherapie bekijk ik de problematiek in samenhang met de leefomgeving van de cliënt, dat ook wel het systeem wordt genoemd. Dat systeem is alles wat een belangrijk onderdeel is van de leefwereld: gezin, school, familie, vriendenkring, werk etc. Samen met de cliënt onderzoek ik welke factoren van invloed zijn op het probleem en vooral wat zou kunnen bijdragen aan verbetering.

Ook kan er met elkaar worden besloten dat een doorverwijzing beter zou zijn, of raad ik online hulpprogramma’s aan.
Mijn motto is dan ook: ‘doen wat werkt!’

Terug naar overzicht