Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Dhr. J. H. van Embden Andres

Ik houd al 30 jaar met veel plezier mijn praktijk. Ik probeer mij zo goed mogelijk in mijn patiënten te verplaatsen om zo samen met hen een goede en passende oplossing voor hun zorgen te vinden. Daarbij is medicatie gelukkig lang niet altijd nodig.

Ik ben Diabetes Kaderarts (een extra specialisatie), waardoor ik extra aandacht heb voor diabetes, overgewicht en een gezonde levensstijl met goede voeding en voldoende beweging. Daarnaast verdiep ik mij in ouderengeneeskunde en palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase).

Terug naar overzicht