Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Mw. E. L. van Riel

Ik ben in 2011 begonnen als waarnemer voor huisartsen in de provincies Groningen en Drenthe. In 2015 ben ik samen gaan werken met mw ter Braak. Nu voeren wij gezamenlijk één van de vier praktijken van Huisartsen Boterdiep.

Terug naar overzicht