Telefoon Praktijk Ter Braak & Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Mw. E. M. ter Braak

Als één van de eerste gevestigde vrouwelijke huisartsen in de stad Groningen heb ik altijd veel belangstelling gehad voor gezondheidsproblemen van vrouwen. Niet alleen in Groningen: ik ben nu 5 maal als vrijwilliger een aantal weken naar Nepal gegaan, om te werken in een gezondheidsproject van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen (zie www.vrouwenvoorvrouwen.nl).

Ik ben naast mijn praktijk altijd intensief betrokken geweest bij het medisch onderwijs, zowel aan studenten van de opleiding geneeskunde als aan artsen in opleiding tot huisarts. Sinds ik in 2015 mijn praktijk samen ben gaan doen met mw van Riel begeleid ik geen arts in opleiding tot huisarts meer in onze praktijk. Ik ben nu nog wel steeds betrokken bij het onderwijs van de triage-assistenten van de Doktersdienst Groningen.

Ook ben ik SCEN-arts. Dat wil zeggen dat ik collega-huisartsen steun geef bij euthanasieverzoeken en deze formeel voor de wet toets.
Ik ben verder als lid verbonden aan het Regionaal Tuchtcollege Groningen.

Terug naar overzicht