Telefoon Praktijk Ter Braak & Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Mw. J Meijer

Mw. J Meijer

Ik ben waarnemend huisarts bij Huisartsen Boterdiep. Ik doe dit 2 dagen in de week in de praktijk van Van Embden.