Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Mw. J Meijer

Sinds 2016 ben ik huisarts. Zowel de opleiding geneeskunde als de opleiding tot huisarts heb ik in Groningen gevolgd. Voor mijn huisartsopleiding heb ik promotieonderzoek gedaan naar het syndroom van Sjogren bij de afdelingen kaakchirurgie en reumatologie in het UMCG.
Met veel plezier werk ik op dit moment anderhalve dag als vaste waarnemend huisarts in de praktijk van dhr van Embden.
Daarnaast werk ik bij de opleiding huisartsgeneeskunde waar ik mij bezig houd met ontwikkeling van onderwijs.

Terug naar overzicht