Telefoon Praktijk Ter Braak & Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Mw. R. Berends

Ik ben waarnemend huisarts bij Huisartsen Boterdiep. Ik doe dit om de week op vrijdag in de praktijk van Hoeksema en de praktijk van Van Embden Andres.

Terug naar overzicht