Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Mw. R. Elling

Na mijn studie geneeskunde in Groningen, heb ik op de spoedeisende hulp en intensive care in Doetinchem gewerkt. Ik wist al vrij snel in mijn geneeskunde opleiding dat ik huisarts wilde worden. Dus na een jaar in Doetinchem, wilde ik die ambitie waarmaken. De opleiding volgde ik in Groningen en rondde ik in september 2018 af.

Ik geniet van het vak en hoop nog lang aan het Boterdiep werkzaam te zijn.

Terug naar overzicht