Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Geachte patiënt,

Momenteel voeren wij een patiënten tevredenheidsonderzoek uit. Wij zouden het erg fijn vinden als u aan ons onderzoek mee wilt doen, wij stellen uw mening zeer op prijs!
Het invullen van de vragenlijst is anoniem en neemt 5-10 minuten in beslag.

Indien u bereid bent mee te doen aan het onderzoek, verzoeken wij u vriendelijk om via onderstaande link de vragenlijst te openen en de vragen te beantwoorden.

Bent u onlangs bij uw huisarts op het spreekuur geweest wilt u dan de vragenlijst van uw eigen huisarts invullen. Indien u bij één van onze andere medewerkers bent geweest dan kunt u de algemene vragenlijst invullen.

Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Medewerkers huisartsenpraktijk Boterdiep

Klik op de enquête van uw huisarts of de algemene medewerker:


enquête huisarts Klijn

enquête huisarts van Riel

enquête huisarts Hoeksema

enquête algemene medewerker