Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Inschrijven

Nieuwe patiënten

We beperken de inschrijving van nieuwe patiënten tot mensen die wonen in postcodegebied 9714 tot en met 9717. De vier praktijken van Huisartsen Boterdiep zijn ook niet allemaal tegelijk geopend voor nieuwe aanmeldingen. Dit heeft te maken met de grootte van de verschillende praktijken. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor inschrijven kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nieuwe patiënten kunnen zich ‘s middags van 14.00 uur tot 16.00 uur inschrijven aan de balie op Boterdiep 269. Neem voor inschrijving uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee. Voor het verwerken van de inschrijving nemen wij 3 werkdagen, daarna kunt u een afspraak inplannen bij uw huisarts.

Adreswijzigingen

Wanneer u gaat verhuizen, geef dan altijd uw nieuwe adres aan ons door.
Vergeet ook niet uw adreswijziging door te geven aan uw verzekeraar!
Dit is van groot belang voor onze zorgverlening én voor onze financiële administratie.

Als uw woonadres verschilt van het adres dat bij uw zorgverzekering bekend is, bijvoorbeeld omdat u via uw ouders bent verzekerd, laat ons dat dan ook weten. Dit zijn belangrijke gegevens om te zorgen dat we u kunnen blijven helpen.

Bent u voldoende verzekerd voor de zorg die u nodig heeft?

Onze huisartsenzorg zit in uw basispakket, maar zodra er nader onderzoek moet worden gedaan of medicatie wordt voorgeschreven dan kan het zijn dat u dit zelf moet betalen. Of dat zo is en hoe hoog de kosten zijn, is afhankelijk van de grootte van uw eigen risico. U kunt dit nakijken in uw polis.

Uitwisselen van medische gegevens

Voor een goede zorgverlening kan het waardevol zijn dat de apotheek en de Doktersdiensten Groningen beschikken over uw belangrijkste medische gegevens (medicatie, chronische ziekten, recente afspraken).

Op dit moment is er nog géén automatische mogelijkheid om deze gegevens uit te wisselen. Wij vinden de technische mogelijkheden hiervoor nog niet veilig genoeg. Alleen in specifieke gevallen zal de afgesproken zorg die u nodig hebt worden doorgegeven aan de Doktersdiensten Groningen.