Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Hulp bij psychische problemen

Voor hulp bij psychische problemen hebben wij  twee praktijkondersteuners GGZ, afgekort POH GGZ, in dienst. Hulp van hen valt onder de huisartsenzorg en gaat niet af van het eigen risico.

Na verwijzing door de huisarts kunt u een afspraak bij hen maken. De gesprekken kunnen leiden tot een beter inzicht in uw situatie, tot een plan om zelfstandig aan verbeteringen te werken en eventueel tot een kortdurende behandeling. De behandeling, al dan niet met medicijnen, vindt in samenwerking met de huisarts plaats. 

Wie zijn zij? Maak kennis met onze praktijkondersteuners GGZ:

Christie van Kapel

Ik ben sinds 2015 praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) bij Huisartsen Boterdiep.

Ik ben opgeleid tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Praktijkondersteuner GGZ. Mijn lange en brede professionele achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg heb ik opgedaan bij verschillende instellingen in het noorden van het land, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Deze ervaringen, gecombineerd met mijn levenservaring, vormden in 2013 de start van mijn functie als praktijkondersteuner GGZ.

Mijn uitgangspunt is altijd de patiënt. Vanuit de ruimte om problemen te onderzoeken en in kaart te brengen zoek ik samen met de patiënt naar een oplossing. Mijn holistische visie is daarbij leidend.

Online hulpverlening kan onderdeel uitmaken van de behandeling. Indien de hulpverlening van de praktijkondersteuner GGZ niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot verwijzing naar de Basis of Specialistische GGZ.

Arno Wagner

De opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener en systeemtherapeut vormt samen met mijn levenservaring de basis van mijn werk. Voor ik in 2014 als praktijkondersteuner GGZ een aanstelling kreeg bij Huisartsen Boterdiep heb ik op diverse afdelingen bij de GGZ gewerkt. Ik heb ervaring met zowel jeugd als volwassenen, evenals met echtparen en gezinnen.

Bij systeemtherapie bekijk ik de problematiek in samenhang met de leefomgeving van de cliënt, dat ook wel het systeem wordt genoemd. Dat systeem is alles wat een belangrijk onderdeel is van de leefwereld: gezin, school, familie, vriendenkring, werk etc. Samen met de cliënt onderzoek ik welke factoren van invloed zijn op het probleem en vooral wat zou kunnen bijdragen aan verbetering.

Ook kan er met elkaar worden besloten dat een doorverwijzing beter zou zijn, of raad ik online hulpprogramma’s aan.
Mijn motto is dan ook: ‘doen wat werkt!’