Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Medisch advies voor op reis

Gaat u binnenkort op reis? Denk dan op tijd aan uw vaccinaties!

Wanneer u een verre reis gaat maken is het van belang dat u voldoende beschermd op reis gaat. U kunt bij ons terecht voor een reisadvies en de bijbehorende vaccinaties.

Consulten

Onze praktijk heeft hiervoor een speciale erkenning bij het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering). Het reisadvies wordt gegeven in twee of meer consulten. Vooraf haalt u een intakeformulier bij de balie (deze kunt u ook hier downloaden in .pdf of .doc). Het ingevulde formulier moet minimaal 2 dagen voor uw eerste afspraak bij ons binnen zijn. Zo kunnen we ons optimaal op het advies voorbereiden.

Tijdens het eerste consult wordt bekeken welke vaccinaties u voor uw reis nodig heeft. Daarnaast krijgt u uitgebreide informatie over hoe u zichzelf het beste kunt beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Tijdens het tweede consult worden de benodigde vaccinaties gegeven. U haalt hiervoor zelf van tevoren de vaccins op bij de apotheek en betaalt deze bij het afhalen. In verband met het correct bewaren van de vaccins en de medicatie geven wij een recept voor Apotheek Boterdiep.

In sommige gevallen zijn vervolgconsulten nodig om alle vaccinaties te kunnen toedienen. Het reisadvies en de vaccinaties worden gegeven door verpleegkundige Henri van der Linde, ondersteund door uw eigen huisarts en dr Klijn, die hiervoor speciale nascholingen heeft gevolgd. Voor meer informatie, het maken van een afspraak en voor het intakeformulier kunt u terecht bij onze assistentes.

Kosten

Het volledige reisadvies, inclusief het zetten van de vaccinaties, kost € 56,75. De vaccins zelf zijn hier niet bij inbegrepen, deze betaalt u bij de apotheek. Als u aanvullend verzekerd bent voor het reisadvies dan kunt u de kosten terugvragen via uw zorgverzekeraar.