Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Maak kennis met de huisartsen

Mw. E. L. van Riel

Mw. E. L. van Riel

“Ik ben een betrokken huisarts en werk met veel plezier
bij Huisartsen Boterdiep”
lees meer

Dhr. K. H. Hoeksema

Dhr. K. H. Hoeksema

“Ik ben een huisarts in de breedste zin van het woord”
lees meer

Dhr. J. H. van Embden Andres

Dhr. J. H. van Embden Andres

“Ik probeer mij zo goed mogelijk in mijn patiënten te verplaatsen om zo samen met hen een goede en passende oplossing voor hun zorgen te vinden”
lees meer

Dhr. M. A. Klijn

Dhr. M. A. Klijn

“Ik ben trots op Huisartsen Boterdiep en zet mij volledig in om uitstekende zorg te bieden.”
lees meer

Mw. R. Berends

Mw. R. Berends

“Als vaste waarneemster ben ik om de vrijdag bij Huisartsen Boterdiep te vinden in de praktijk van Hoeksema”.
lees meer

Mw. J. Meijer

Mw. J. Meijer

“Als vaste waarneemster werk ik 2 dagen in de week in de praktijk van Van Embden.”
lees meer

Mw. H. Schenk-Visser

Mw. H. Schenk-Visser

“Als vaste waarneemster werk ik 2 dagen per week in de praktijk van mw. van Riel.”
lees meer