Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Van Embden Andres en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Uitschrijven

Heeft u een nieuwe huisarts, dan kunt u onderstaand formulier invullen zodat wij uw medische gegevens kunnen overdragen naar uw nieuwe huisarts. Dit formulier kunt u per post opsturen of naar ons mailen. Wij werken met een beveiligde mail. Let op dat uw eigen mail mogelijk niet aan de veiligheidsnormen van de AVG (privacywet) voldoet. Om die reden wordt de mail door ons niet beantwoord.

Formulier uitschrijven