Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Kijk altijd eerst online op https://www.thuisarts.nl/ of op https://www.moetiknaardedokter.nl/ voor informatie over uw vraag of klacht.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00-11.00uur en van 14.00-16.00uur. Voor het opvragen van uitslagen verzoeken wij u tussen 14.00-16.00uur te bellen. Wij werken met een “rollende agenda” (behalve tijdens de vakantieperiode), u kunt uw afspraak maximaal 1 week vooruitplannen (indien u belt op maandag kunt u tot en met volgende week maandag een afspraak maken, op dinsdag tot en met volgende week dinsdag, enzovoort). U kunt ook een afspraak maken via onze webagenda: https://huisartsenboterdiep.nl/afspraak-maken/

Zorgt u er samen met ons voor dat de wachttijden aan de telefoon niet onnodig oplopen? Stel uw vraag kort en bondig, en zorg dat u uw vraag aan de juiste persoon stelt. Bijvoorbeeld: heeft u een vraag over uw behandeling in het ziekenhuis, bel dan met de desbetreffende afdeling. Heeft u een telefoonnummer van de apotheek nodig, zoek dit dan zelf op via het internet. Alvast bedankt voor uw medewerking!

BLOEDPRIKKEN

Het is helaas niet mogelijk om in de praktijk bloed te prikken, u kunt hiervoor een afspraak maken bij Certe https://www.certe.nl/afspraak-maken.

DOSSIER INZAGE

Het is mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier. Dit gaat via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Alle informatie die u hier voor nodig hebt kunt u HIER vinden.

REGELMATIGE WAARNEMING

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag in de praktijk van van Riel. Mw. H. van Oosten werkt op vrijdag in de praktijk van van Riel.

Dhr. T.M. Homburg werkt alternerend op donderdag en vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel: 24-06
05-08 t/m 25-08
Hoeksema: 01-07 t/m 14-07
Klijn: 17-06 t/m 07-07
Schenk-Visser: 03-08 t/m 25-8
26-10 t/m 03-11
21-12 t/m 29-12
Meijer: 22-07 t/m 06-09
van Oosten: 22-07 t/m 16-08
Homburg:


De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Het jaarverslag van 2023 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistent(e). U krijgt deze dan per mail toegestuurd.

De foto’s die in onze praktijk hangen zijn gemaakt door Lonnie ter Braak, oud huisarts in onze praktijk, kijk voor meer foto’s op haar website: https://www.lonnieterbraak.nl