Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

                     !!!!!BELANGRIJKE MEDEDELING CORONA!!!!!

Kom niet naar de praktijk, neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. De praktijk is alleen geopend voor patiënten met een afspraak. Wij zijn voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00 en 13.30-17.00.

Wij verzoeken u zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Kom niet te vroeg naar uw afspraak in verband met beperkte wachtkamer capaciteit.

Heeft u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus dan is het belangrijk dat u zich laat testen. U kunt een afspraak maken via: https://coronatest.nl/ of telefonisch via 0800-1202. Tot de uitslag van uw test bekend is moet u thuis blijven. Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook bij ons.

Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus kijk dan op thuisarts.nl voor meer informatie. Hier kunt u vinden wat u moet doen en wanneer u de huisarts moet bellen. Heeft u geen klachten maar wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan op de website van het RIVM of bel: 0800-1351.

https://www.thuisarts.nl/corona

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

CORONA VACCINATIES:

Alle volwassenen vanaf 18 jaar kunnen een afspraak maken voor een coronavaccinatie, ook kinderen vanaf 12 jaar kunnen een afspraak maken. Kijk voor meer informatie op:http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/hoe-maak-ik-een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona of bel 0800-7070.      

Boostervaccinatie: alle volwassenen van 60 jaar en ouder kunnen een boostervaccinatie krijgen, ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen en medewerkers in de zorg komen in aanmerking. U ontvangt automatisch een uitnodiging als u aan de beurt bent. U wordt gevaccineerd door de GGD. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/boostervaccinatie.

TEST- EN VACCINATIEBEWIJZEN:

Per 1 juli kunt u een test- of vaccinatiebewijs aanvragen via de CoronaCheck-app. Lukt dit niet neem dan contact op met het ministerie van buitenlandse zaken (BUZA) op telefoonnummer: +31 247 247 247 (24-uur per dag bereikbaar). Het is NIET de bedoeling dat u hiervoor contact opneemt met de praktijk.

BLOEDPRIKKEN:

In verband met de toenemende coronabesmettingen is het helaas niet mogelijk om bij ons op de praktijk bloed te prikken. U kunt voor het bloedprikken een afspraak maken bij Certe, via https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

WAT DOET EEN DOKTERSASSISTENT(E)?

De assistenten in alle vier praktijken van Huisartsen Boterdiep hebben een erkende opleidingen tot doktersassistent(e) gevolgd, een MBO-opleiding niveau 4 tot doktersassistent(e). Tevens volgen ze geregeld nascholing.

Tijdens de opleiding leren ze medische handelingen en worden ze getraind om te “triageren”. Het triageren houdt in dat ze gericht vragen kunnen stellen en kunnen inschatten wat er aan de hand is en hoe snel u moet worden gezien door de huisarts. Hierbij werken ze volgens protocollen. Het is niet altijd nodig om een afspraak bij de huisarts in te plannen, de assistent(e) kan u medisch advies gegeven of iets voor u met de huisarts overleggen. Elke dag bekijkt en fiatteert de huisarts de gegeven adviezen. De assistent(e) vraagt dus niet uit nieuwsgierigheid wat er met u aan de hand is, maar om de situatie beter in beeld te brengen.

Ook voeren de assistenten diverse medische handelingen zelfstandig uit, zoals bloed afnemen, uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk meten, injecties geven, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, urine-onderzoek doen, wondcontrole, verbandjes aanleggen, SOA-screening uitvoeren en gehoortest afnemen. Bij twijfel kijkt de huisarts mee.

De assistenten zijn een ondersteuning voor de hele praktijkorganisatie en ze verrichten diverse administratieve handelingen om de huisarts waar mogelijk te ontlasten.

LSP:

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit wordt in de volksmond ook wel het elektronisch patiëntendossier genoemd. Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Moet u naar een andere arts of apotheek, dan is het belangrijk dat die ook over de belangrijkste medische gegevens kan beschikken. Dit kan door middel van het LSP. U heeft hier van ons een brief over ontvangen. Wij verzoeken u uw keuze digitaal door te geven op http://www.volgjezorg.nl of door de achterkant van de brief in te vullen en in onze brievenbus te deponeren.

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de spoedopvang ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt (alleen met uw toestemming). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

DIGITALE INZAGE DOSSIER:

Binnenkort is het ook mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier (OPEN). Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo snel u zich hiervoor kunt aanmelden zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Meer informatie over OPEN leest u op: www.open-eerstelijn.nl/patiënt.

Regelmatige waarneming:

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag in de praktijk van van Riel. Mw. H. van Oosten (bignummer: 39065320501) werkt op vrijdag in de praktijk van van Riel.

Dhr. T.M. Homburg (bignummer: 39923075101) werkt alternerend op donderdag en vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022 werkt mw. J. Tanis (bignummer: 29920537601) in de praktijk van Hoeksema als huisarts in opleiding.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

 

3 t/m 7 januari 2022

 

 
Hoeksema:

 

27 t/m 31 december

 

 

Klijn:

3 t/m 7 januari 2022

 

 
   

Schenk-Visser:

27 t/m 31 december

 

 
Meijer:

 

 

van Oosten:

 

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2020 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistent(e). U krijgt deze dan per mail toegestuurd.

De foto’s die in onze praktijk hangen zijn gemaakt door Lonnie ter Braak, oud huisarts in onze praktijk, kijk voor meer foto’s op haar website: https://www.lonnieterbraak.nl