Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Onze telefonische bereikbaarheid is aangepast. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00uur en van 13.30-16.00uur. Tussen 16.00-17.00uur zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen.                                                     

Zorgt u er samen met ons voor dat de wachttijden aan de telefoon niet onnodig oplopen? Stel uw vraag kort en bondig, en zorg dat u uw vraag aan de juiste persoon stelt. Bijvoorbeeld: heeft u een vraag over uw behandeling in het ziekenhuis, bel dan met de desbetreffende afdeling. Heeft u een telefoonnummer van de apotheek nodig, zoek dit dan zelf op via het internet. Alvast bedankt voor uw medewerking!

AFSPRAAK MAKEN:

Kijk eerst naar onze veel gestelde vragen pagina (tabblad vragen), mogelijk vindt u hier uw antwoord. Veel informatie kunt u ook vinden op https://www.thuisarts.nl

Wij verzoeken u om voor afspraken te bellen tussen 8.00-13.00uur. Wij plannen de afspraken voor het spreekuur per week. Op vrijdag gaat de agenda open voor de week daarop. U kunt ook een afspraak inplannen via onze webagenda, ga hiervoor naar zorgaanbod en kies vervolgens afspraak maken.

BLOEDPRIKKEN:

In verband met onze personele bezetting is het helaas niet mogelijk om bij ons in de praktijk bloed te prikken. U kunt voor het bloedprikken een afspraak maken bij Certe, via https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

VERTREK THEA DEINUM, PRAKTIJKONDERSTEUNER:

Per 1 november heeft Thea Deinum een nieuwe baan en stopt ze als praktijkondersteuner in onze praktijk. Haar werkzaamheden worden overgenomen door Ilona Wolters. De afspraken vinden plaats zoals u gewend bent, mocht er toch een wijziging in uw afspraak plaatsvinden dan krijgt u hierover bericht.

Regelmatige waarneming:

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag in de praktijk van van Riel. Mw. H. van Oosten werkt op vrijdag in de praktijk van van Riel.

Dhr. T.M. Homburg werkt alternerend op donderdag en vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel: 26 december t/m 2 januari 2023 (op 2 januari is dr. van Oosten aanwezig)
Hoeksema:
Klijn: 07-11-2022 t/m 16-01-2023. In deze periode werkt huisarts J.H. van Embden Andres in de praktijk van dr. Klijn.
Schenk-Visser:
Meijer: 26 december t/m 8 januari 2023
van Oosten: 26 t/m 30 december


De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2021 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistent(e). U krijgt deze dan per mail toegestuurd.

De foto’s die in onze praktijk hangen zijn gemaakt door Lonnie ter Braak, oud huisarts in onze praktijk, kijk voor meer foto’s op haar website: https://www.lonnieterbraak.nl