Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Onze telefonische bereikbaarheid is aangepast. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00uur en van 13.30-16.00uur. Tussen 16.00-17.00uur zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

AFSPRAAK MAKEN:

Kijk eerst naar onze veel gestelde vragen pagina (tabblad vragen), mogelijk vindt u hier uw antwoord. Veel informatie kunt u ook vinden op https://www.thuisarts.nl

Wij verzoeken u om voor afspraken te bellen tussen 8.00-13.00uur. Wij plannen de afspraken voor het spreekuur per week. Op vrijdag gaat de agenda open voor de week daarop. U kunt ook een afspraak inplannen via onze webagenda, ga hiervoor naar zorgaanbod en kies vervolgens afspraak maken.

LOCATIE WIJZIGING AFSPRAAK THEA DEINUM EN HENRI VAN DER LINDE

Vanaf 1 augustus kan het zijn dat de locatie van uw afspraak is gewijzigd, geldt dit voor u dan bent u hierover schriftelijk op de hoogte gebracht. Afspraken bij Thea Deinum op woensdag vinden vanaf 1 augustus plaats in het hoofdgebouw. Afspraken bij Henri van der Linde op donderdag vinden ook plaats in het hoofdgebouw per 1 augustus. Mocht u twijfelen over de locatie neem dan contact op met de assistent(e).

BLOEDPRIKKEN:

In verband met onze personele bezetting is het helaas niet mogelijk om bij ons op de praktijk bloed te prikken. U kunt voor het bloedprikken een afspraak maken bij Certe, via https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

DIGITALE INZAGE DOSSIER:

Binnenkort is het ook mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier (OPEN). Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo snel u zich hiervoor kunt aanmelden zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Meer informatie over OPEN leest u op: www.open-eerstelijn.nl/patiënt.

LSP:

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit wordt in de volksmond ook wel het elektronisch patiëntendossier genoemd. Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Moet u naar een andere arts of apotheek, dan is het belangrijk dat die ook over de belangrijkste medische gegevens kan beschikken. Dit kan door middel van het LSP. Wij verzoeken u uw keuze digitaal door te geven op http://www.volgjezorg.nl.

 

Regelmatige waarneming:

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag in de praktijk van van Riel. Mw. H. van Oosten werkt op vrijdag in de praktijk van van Riel.

Dhr. T.M. Homburg werkt alternerend op donderdag en vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 september 2021 t/m 1 december 2022 werkt mw. J. Tanis (bignummer: 29920537601) in de praktijk van Hoeksema als huisarts in opleiding.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

8 t/m 28 augustus.

 
Hoeksema:

12 september t/m 2 oktober.

 

Klijn:

15 juli t/m 7 augustus.

07-11-2022 t/m 13-01-2023. In deze periode werkt huisarts J.H. van Embden Andres in de praktijk van dr. Klijn.

 
   

Schenk-Visser:

8 t/m 28 augustus.

 
Meijer:

16 juli t/m 28 augustus

van Oosten:

25 juli t/m 21 augustus

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2021 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistent(e). U krijgt deze dan per mail toegestuurd.

De foto’s die in onze praktijk hangen zijn gemaakt door Lonnie ter Braak, oud huisarts in onze praktijk, kijk voor meer foto’s op haar website: https://www.lonnieterbraak.nl