Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

                     !!!!!BELANGRIJKE MEDEDELING CORONA!!!!!

Kom niet naar de praktijk, neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. De praktijk is alleen geopend voor patiënten met een afspraak. Wij zijn voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00 en 13.30-17.00.

Wij verzoeken u zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Kom niet te vroeg naar uw afspraak in verband met beperkte wachtkamer capaciteit. Het dragen van een mondkapje is verplicht in de praktijk.

Heeft u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus dan is het belangrijk dat u zich laat testen. U kunt een afspraak maken via: https://coronatest.nl/ of telefonisch via 0800-1202. Tot de uitslag van uw test bekend is moet u thuis blijven. Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook bij ons.

Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus kijk dan op thuisarts.nl voor meer informatie. Hier kunt u vinden wat u moet doen en wanneer u de huisarts moet bellen. Heeft u geen klachten maar wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan op de website van het RIVM of bel: 0800-1351.

https://www.thuisarts.nl/corona

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

CORONA VACCINATIES:

Bent u geboren in 1955 of eerder dan kunt u een afspraak maken bij de GGD voor een coronavaccinatie.

Bent u geboren in 1961 of 1962 dan kunt u een afspraak maken bij de GGD voor een coronavaccinatie.

Kijk voor meer informatie op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/hoe-maak-ik-een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona

Vaccineren mensen met het syndroom van down en mensen met morbide obesitas (geboren 01-01-1961 tot en met 31-12-2005): De uitnodigingen voor deze groep zijn op 15 april verstuurd. U kunt een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de GGD. De benodigde informatie staat in de uitnodigingsbrief.

Vaccineren hoog-risico patiënten tussen de 18-60jaar: Krijgt u normaal gesproken een uitnodiging voor de griepvaccinatie, dan komt u versneld in aanmerking voor een coronavaccinatie via de GGD. De uitnodigingen zijn in week 18 verstuurd. Vanwege het belang dat een ieder die hier recht op heeft een uitnodiging zou krijgen, is er een brede selectie gemaakt. Het kan zijn dat u onterecht een uitnodiging heeft gekregen, omdat wij vanwege tijdsdruk niet het hele bestand konden controleren. Mogelijk heeft u een uitnodiging gekregen op een oude of foutieve diagnose code. U hoeft hierover geen contact met ons of de GGD op te nemen en kunt in principe ingaan op de uitnodiging.

Als u geen AstraZeneca vaccin wilt kunt u niet bij de GGD of huisarts terecht voor een alternatieve vaccinatie.  Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/kan-ik-zelf-kiezen-voor-een-bepaald-soort-coronavaccin

MONDKAPJES VERKLARING:

De huisarts kan geen verklaring afgeven dat u vanwege medische redenen geen mondkapje kunt dragen. Heeft u een chronische ziekte dan is het juist belangrijk om een mondkapje te dragen om uw zelf en anderen te beschermen. Kijk voor meer informatie op: https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item1.

PRAKTIJKONDERSTEUNERS:

De afspraken met onze praktijkondersteuners, Henri v.d Linde en Thea Deinum, gaan door, mits u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (ook als u negatief bent getest) neem dan eerst telefonisch contact op met de assistente. Het kan zijn dat de locatie van uw afspraak wijzigt, u ontvangt hierover tijdig bericht.

De afspraken met onze praktijkondersteuners GGZ, Christie van Kapel en Margreet Nagelsmit vinden plaats op onze dependance. Deze afspraak kan alleen doorgaan als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus neem dan eerst telefonisch contact op. Bij uw eerste afspraak wordt u 1 dag van te voren gebeld door de assistente.

WAT DOET EEN DOKTERSASSISTENTE?

De assistentes in alle vier praktijken van Huisartsen Boterdiep hebben een erkende opleidingen tot doktersassistente gevolgd, een MBO-opleiding niveau 4 tot doktersassistente. Tevens volgen ze geregeld nascholing.

Tijdens de opleiding leren ze medische handelingen en worden ze getraind om te “triageren”. Het triageren houdt in dat ze gericht vragen kunnen stellen en kunnen inschatten wat er aan de hand is en hoe snel u moet worden gezien door de huisarts. Hierbij werken ze volgens protocollen. Het is niet altijd nodig om een afspraak bij de huisarts in te plannen, de assistente kan u medisch advies gegeven of iets voor u met de huisarts overleggen. Elke dag bekijkt en fiatteert de huisarts de gegeven adviezen. De assistente vraagt dus niet uit nieuwsgierigheid wat er met u aan de hand is, maar om de situatie beter in beeld te brengen.

Ook voeren de assistentes diverse medische handelingen zelfstandig uit, zoals bloed afnemen, uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk meten, injecties geven, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, urine-onderzoek doen, wondcontrole, verbandjes aanleggen, SOA-screening uitvoeren en gehoortest afnemen. Bij twijfel kijkt de huisarts mee.

De assistentes zijn een ondersteuning voor de hele praktijkorganisatie en ze verrichten diverse administratieve handelingen om de huisarts waar mogelijk te ontlasten.

BLOEDPRIKKEN:

Het is momenteel niet mogelijk om bloed te prikken in de praktijk, u kunt bloedprikken bij Certe, Damsterdiep 191. Per 16 juni werkt Certe met een afsprakensysteem. U dient van te voren een afspraak te maken, dit kan via de website van Certe: https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

LSP:

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit wordt in de volksmond ook wel het elektronisch patiëntendossier genoemd. Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Moet u naar een andere arts of apotheek, dan is het belangrijk dat die ook over de belangrijkste medische gegevens kan beschikken. Dit kan door middel van het LSP. U heeft hier van ons een brief over ontvangen. Wij verzoeken u uw keuze digitaal door te geven op http://www.volgjezorg.nl of door de achterkant van de brief in te vullen en in onze brievenbus te deponeren.

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de spoedopvang ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt (alleen met uw toestemming). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

OPEN:

Binnenkort is het ook mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier (OPEN). Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo snel u zich hiervoor kunt aanmelden zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Meer informatie over OPEN leest u op: www.open-eerstelijn.nl/patiënt.

Regelmatige waarneming:

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag en vrijdag in de praktijk van van Riel.

Arts-in-opleiding-tot-huisarts

Per 01-06-2020 is dhr. M. Homburg (bignummer: 39923075101) werkzaam als huisarts in opleiding in de praktijk van dhr. Hoeksema.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

 

2-22 augustus

 
Hoeksema:

 

10-22 mei

 
Klijn:  
   

Schenk-Visser:

10-15 mei

 
Meijer:

 

26 juli – 22 augustus

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2020 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistente. U krijgt deze dan per mail toegestuurd.

De foto’s die in onze praktijk hangen zijn gemaakt door Lonnie ter Braak, oud huisarts in onze praktijk, kijk voor meer foto’s op haar website: https://www.lonnieterbraak.nl