Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

In verband met onze personele bezetting is onze telefonische bereikbaarheid aangepast, hierdoor kan de wachttijd aan de telefoon langer zijn dan u van ons gewend bent, wij vragen hiervoor uw begrip. Kijk altijd eerst online op https://www.thuisarts.nl/ of op https://www.moetiknaardedokter.nl/ voor informatie over uw vraag of klacht. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00-11.00uur voor afspraken en het stellen van vragen, en van 14.00-16.00uur voor het opvragen van uitslagen.

Zorgt u er samen met ons voor dat de wachttijden aan de telefoon niet onnodig oplopen? Stel uw vraag kort en bondig, en zorg dat u uw vraag aan de juiste persoon stelt. Bijvoorbeeld: heeft u een vraag over uw behandeling in het ziekenhuis, bel dan met de desbetreffende afdeling. Heeft u een telefoonnummer van de apotheek nodig, zoek dit dan zelf op via het internet. Alvast bedankt voor uw medewerking!

BLOEDPRIKKEN

In verband met onze personele bezetting is het helaas niet mogelijk om in de praktijk bloed te prikken, u kunt hiervoor een afspraak maken bij Certe https://www.certe.nl/afspraak-maken.

DOSSIER INZAGE

Het is mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier. Dit gaat via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Alle informatie die u hier voor nodig hebt kunt u HIER vinden.

HUISARTSEN IN OPLEIDING

Van 01-03-2023 t/m 01-06-2024 werkt mw. L. Berghuis (Bignummer: 39928912001), als huisarts in opleiding in de praktijk van Hoeksema.

REGELMATIGE WAARNEMING

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag in de praktijk van van Riel. Mw. H. van Oosten werkt op vrijdag in de praktijk van van Riel.

Dhr. T.M. Homburg werkt alternerend op donderdag en vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel: 14-12, in verband met nascholing
25-12-23 t/m 07-01-24, 25/26/27-12 is dr. van Oosten aanwezig
Hoeksema: 25-12 t/m 31-12
Klijn: 01-03-2024 t/m 08-03-2024
13-05-2024 t/m 19-05-2024
Schenk-Visser: 11-03-2024 t/m 15-05-2024
Meijer: 25-12-2023 t/m 07-01-2024
van Oosten: 05-01-2024
Homburg: 28-12


De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Het jaarverslag van 2022 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistent(e). U krijgt deze dan per mail toegestuurd.

De foto’s die in onze praktijk hangen zijn gemaakt door Lonnie ter Braak, oud huisarts in onze praktijk, kijk voor meer foto’s op haar website: https://www.lonnieterbraak.nl