Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

BLOEDPRIKKEN:

In verband met onze personele bezetting is het helaas niet mogelijk om bij ons op de praktijk bloed te prikken. U kunt voor het bloedprikken een afspraak maken bij Certe, via https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

AFSPRAAK MAKEN:

Wij verzoeken u om voor afspraken te bellen tussen 8.00-13.00. Wij plannen de afspraken voor het spreekuur per week. Op vrijdag gaat de agenda open voor de volgende week.

LSP:

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit wordt in de volksmond ook wel het elektronisch patiëntendossier genoemd. Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Moet u naar een andere arts of apotheek, dan is het belangrijk dat die ook over de belangrijkste medische gegevens kan beschikken. Dit kan door middel van het LSP. Wij verzoeken u uw keuze digitaal door te geven op http://www.volgjezorg.nl.

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de spoedopvang ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt (alleen met uw toestemming). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

DIGITALE INZAGE DOSSIER:

Binnenkort is het ook mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier (OPEN). Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo snel u zich hiervoor kunt aanmelden zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Meer informatie over OPEN leest u op: www.open-eerstelijn.nl/patiënt.

Regelmatige waarneming:

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag in de praktijk van van Riel. Mw. H. van Oosten werkt op vrijdag in de praktijk van van Riel.

Dhr. T.M. Homburg werkt alternerend op donderdag en vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 september 2021 t/m 1 december 2022 werkt mw. J. Tanis (bignummer: 29920537601) in de praktijk van Hoeksema als huisarts in opleiding.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

 

 
Hoeksema:

 

9 t/m 22 mei, onze huisarts in opleiding mw. Tanis heeft haar zelfstandige periode en is alle dagen aanwezig.

 

Klijn:

07-11-2022 t/m 13-01-2023. In deze periode werkt huisarts J.H. van Embden Andres in de praktijk van dr. Klijn.

 
   

Schenk-Visser:

 

 
Meijer:

 

van Oosten:

 

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2021 is klaar. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistent(e). U krijgt deze dan per mail toegestuurd.

De foto’s die in onze praktijk hangen zijn gemaakt door Lonnie ter Braak, oud huisarts in onze praktijk, kijk voor meer foto’s op haar website: https://www.lonnieterbraak.nl