Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Actueel

                     !!!!!BELANGRIJKE MEDEDELING CORONA!!!!!

Kom niet naar de praktijk, neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. De praktijk is alleen geopend voor patiënten met een afspraak. Wij zijn voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00 en 13.30-17.00.

Wij verzoeken u zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Kom niet te vroeg naar uw afspraak in verband met beperkte wachtkamer capaciteit.

Heeft u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus dan is het belangrijk dat u zich laat testen. U kunt een afspraak maken via: https://coronatest.nl/ of telefonisch via 0800-1202. Tot de uitslag van uw test bekend is moet u thuis blijven. Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook bij ons.

Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus kijk dan op thuisarts.nl voor meer informatie. Hier kunt u vinden wat u moet doen en wanneer u de huisarts moet bellen. Heeft u geen klachten maar wilt u meer informatie over het coronavirus kijk dan op de website van het RIVM of bel: 0800-1351.

https://www.thuisarts.nl/corona

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

CORONA VACCINATIES:  

Boostervaccinatie: alle volwassenen kunnen een boostervaccinatie krijgen. U wordt gevaccineerd door de GGD. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/boostervaccinatie.

HET IS NIET MOGELIJK OM VIA ONZE PRAKTIJK EEN BOOSTERVACCINATIE TE ONTVANGEN.

Twijfelt u over het wel of niet nemen van een coronavaccinatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 088-7555777. De telefoonlijn wordt bemenst door medisch professionals.

TEST- EN VACCINATIEBEWIJZEN:

U kunt een test- of vaccinatiebewijs aanvragen via de CoronaCheck-app. Lukt dit niet neem dan contact op met het ministerie van buitenlandse zaken (BUZA) op telefoonnummer: +31 247 247 247 (24-uur per dag bereikbaar). Het is NIET de bedoeling dat u hiervoor contact opneemt met de praktijk.                                                                        Het is voor ons NIET mogelijk om uw buitenlandse test- of herstelbewijzen om te zetten naar een Nederlands bewijs.

BLOEDPRIKKEN:

In verband met corona is het helaas niet mogelijk om bij ons op de praktijk bloed te prikken. U kunt voor het bloedprikken een afspraak maken bij Certe, via https://www.certe.nl/onderzoeken/bloedonderzoek-bloedprikken.

LSP:

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit wordt in de volksmond ook wel het elektronisch patiëntendossier genoemd. Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Moet u naar een andere arts of apotheek, dan is het belangrijk dat die ook over de belangrijkste medische gegevens kan beschikken. Dit kan door middel van het LSP. Wij verzoeken u uw keuze digitaal door te geven op http://www.volgjezorg.nl.

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de spoedopvang ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt (alleen met uw toestemming). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

DIGITALE INZAGE DOSSIER:

Binnenkort is het ook mogelijk om digitaal inzage te krijgen in uw eigen dossier (OPEN). Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo snel u zich hiervoor kunt aanmelden zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Meer informatie over OPEN leest u op: www.open-eerstelijn.nl/patiënt.

Regelmatige waarneming:

Mw. J. Meijer  werkt op donderdagmiddag in de praktijk van van Riel. Mw. H. van Oosten werkt op vrijdag in de praktijk van van Riel.

Dhr. T.M. Homburg werkt alternerend op donderdag en vrijdag in de praktijk van Hoeksema.

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022 werkt mw. J. Tanis (bignummer: 29920537601) in de praktijk van Hoeksema als huisarts in opleiding.

Afwezig in verband met nascholing of vakantie

Van Riel:

 

21 t/m 25 februari

 

 
Hoeksema:

 

 

Klijn:

 

 
   

Schenk-Visser:

 

 
Meijer:

 

van Oosten:

 

 

De huisartsen van HUISARTSEN BOTERDIEP nemen bij afwezigheid op werkdagen voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa).

Let op: U kunt ALLEEN bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts. Indien er geen sprake is van een spoedgeval verzoeken wij u om na de vakantie van uw huisarts contact op te nemen (de agenda is tijdens de vakantie periode geblokkeerd).

Jaarverslag 2021 is in de maak. Belangstellenden kunnen ons jaarverslag telefonisch aanvragen via de praktijkassistent(e). U krijgt deze dan per mail toegestuurd.

De foto’s die in onze praktijk hangen zijn gemaakt door Lonnie ter Braak, oud huisarts in onze praktijk, kijk voor meer foto’s op haar website: https://www.lonnieterbraak.nl