Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Afspraak maken

U heeft een eigen huisarts.
Daarmee kunt u een afspraak maken voor uw medische problemen.

Alle vier praktijken van Huisartsen Boterdiep zijn op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn we te bereiken van 8.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een telefonisch consult, het aanvragen van visites of het aanvragen van (nieuwe) medicatie vragen wij u bij voorkeur voor 13.00 uur te bellen. U kunt bij ons ook online afspraken inplannen via de webagenda. Klik daarvoor op de knop achter de naam van uw eigen huisarts.

U kunt online een afspraak inplannen voor enkelvoudige klachten. Voor verwijzingen naar een psycholoog, gynaecologische klachten of wanneer u meerdere klachten wilt bespreken, plan dan 2 afspraken in!

De webagenda is NIET bedoeld voor urgente zaken of levensbedreigende situaties.
Indien u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact op met de praktijk.

Let op: Het is belangrijk dat u de afspraak inplant bij uw EIGEN huisarts.
Als er geen plek beschikbaar is in de webagenda, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Indien uw afspraak onjuist is ingepland kan uw afspraak mogelijk niet doorgaan.

DE WEBAGENDA IS TIJDELIJK GEBLOKKEERD WEGENS CORONA, WIJ VERZOEKEN U TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK.

U kunt op de volgende dagen een afspraak voor het spreekuur maken:

Praktijk Schenk-Visser en praktijk Klijn

Schenk-Visser: dagelijks, behalve dinsdag Online agenda
Klijn: dagelijks, behalve donderdag Online agenda

Telefoonnummer 050 – 312 60 01

Praktijk Van Riel en Hoeksema

Van Riel: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Online agenda
Hoeksema: maandag, dinsdag, woensdag, alternerend op donderdag en vrijdag Online agenda

Telefoonnummer 050 – 577 33 11

Het is niet mogelijk een afspraak te maken voor dezelfde dag.

Online afspraken zijn alleen bedoeld om een afspraak op het spreekuur van uw huisarts te maken en niet voor een afspraak bij de praktijkondersteuner of de assistente.

In de praktijk van Hoeksema werkt regelmatig een huisarts in opleiding.

De dokters van Huisartsen Boterdiep nemen bij afwezigheid voor elkaar waar (Hoeksema voor Van Riel en vice versa; Schenk-Visser voor Klijn en vice versa). U kunt alléén bij hen terecht wanneer er om medische redenen niet gewacht kan worden op de terugkeer van uw eigen huisarts.

U kunt ook afspraken maken voor de spreekuren van de assistentes en de praktijkondersteuners. Kijk daarvoor bij Spreekuur onder het menu Ons zorgaanbod.

Afspraak met een tolk

Het is altijd mogelijk om een tolk mee te nemen naar uw afspraak. Als u geen of slecht Nederlands spreekt, kan het prettig zijn iemand bij u te hebben die kan vertalen naar uw eigen taal.

For English information on the General Practices Boterdiep please read more under ‘English’ at this website.