Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Christie van Kapel

Ik ben sinds 2015 praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) bij Huisartsen Boterdiep.

Ik ben opgeleid tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Praktijkondersteuner GGZ. Mijn lange en brede professionele achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg heb ik opgedaan bij verschillende instellingen in het noorden van het land, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Deze ervaringen, gecombineerd met mijn levenservaring, vormden in 2013 de start van mijn functie als praktijkondersteuner GGZ.

Mijn uitgangspunt is altijd de patiënt. Vanuit de ruimte om problemen te onderzoeken en in kaart te brengen zoek ik samen met de patiënt naar een oplossing. Mijn holistische visie is daarbij leidend.

Online hulpverlening kan onderdeel uitmaken van de behandeling. Indien de hulpverlening van de praktijkondersteuner GGZ niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot verwijzing naar de Basis of Specialistische GGZ.

Terug naar overzicht