Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Henri van der Linde

BIG nummer: 49018277330
Ik ben in 2009 direct na mijn post-HBO opleiding Praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk begonnen. Daarvoor had ik al 20 jaar ervaring opgedaan in de verstandelijk gehandicaptenzorg, als BIG-geregistreerde verpleegkundige. Ik heb eerst 5 jaar als begeleider gewerkt en de daaropvolgende 15 jaar als teamleider. In die tijd heb ik een schat aan (levens)ervaring, kennis en vaardigheden opgedaan.

Na mijn post-HBO ben ik nog 3 jaar verbonden geweest aan deze opleiding als gastdocent en portfoliobegeleider van nieuwe studenten. Verder heb ik als projectcommissielid meegewerkt aan het ontwikkelen van een interdisciplinair opleidingsmodel ouderenzorg voor het Wenckebach-instituut.

De officiële naam voor mijn functie is praktijkondersteuner, maar zelf noem ik het liever patiëntondersteuner. Ik probeer mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen bij het leren omgaan met een chronische ziekte, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of COPD. Patiënten hebben volgens mij namelijk zelf invloed op het verloop van hun ziekte, en daar help ik hen graag zoveel mogelijk bij. De laatste jaren breidt mijn aandachtsgebied zich steeds meer uit richting de zorg voor ouderen.

Naast bovengenoemde ondersteuning kunnen patiënten ook bij mij terecht voor hulp bij het stoppen met roken.

Terug naar overzicht