Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Margreet Nagelsmit

Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker en als zodanig heb ik in verschillende functies gewerkt. In 2015 heb ik de opleiding tot praktijkondersteuner GGZ gevolgd. De overstap naar deze functie maakt mij nog elke dag blij. Ik kan alle
ervaringen, methodieken en vaardigheden die ik tot nu toe bij diverse organisaties heb verworven benutten en ik vind de korte lijnen in de huisartsenpraktijk erg prettig.

In mijn werk staat persoonlijk contact voorop. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de patiënt om samen met hem/haar te kijken hoe met behulp van eigen kracht problemen kunnen worden verlicht of opgelost. Soms kan het betekenen dat ik ondersteuning bied in het acceptatieproces dat het ‘is zoals het is’.

In 2018 heb ik de opleiding gedaan voor EMDR, een zeer succesvolle methode om trauma’s te behandelen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een ongeluk, een nare bevalling, een overval of plotseling ontslag.

Terug naar overzicht