Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Mw. J. Meijer

BIG nummer: 89062507701
Met veel plezier werk ik als vast waarnemend huisarts op donderdagmiddag en vrijdag in de praktijk van mw. van Riel.

Ik heb zowel mijn studie geneeskunde als ook de opleiding tot huisarts hier in Groningen gedaan. Sinds 2016 werk ik als waarnemend huisarts in de stad Groningen en heb ik bij meerdere praktijken langere tijd als waarnemer gewerkt. Naast mijn werk als huisarts werk ik bij de huisartsenopleiding waar ik een groep huisartsen in opleiding begeleid. Ook heb ik veel interesse in wetenschap en onderzoek en ik ben medeoprichter en mededirecteur van het onderzoeksinstituut GPRI waarbij we wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in de huisartspraktijk.

Terug naar overzicht