Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Sarah

De assistenten in alle vier praktijken van Huisartsen Boterdiep hebben een erkende opleidingen tot doktersassistent(e) gevolgd, een MBO-opleiding niveau 4 tot doktersassistent(e). Tevens volgen ze geregeld nascholing.

Tijdens de opleiding leren ze medische handelingen en worden ze getraind om te “triageren”. Het triageren houdt in dat ze gericht vragen kunnen stellen en kunnen inschatten wat er aan de hand is en hoe snel u moet worden gezien door de huisarts.  Hierbij werken ze volgens protocollen. Het is niet altijd nodig om een afspraak bij de huisarts in te plannen, de assistent(e) kan u medisch advies gegeven of iets voor u met de huisarts overleggen. Elke dag bekijkt en fiatteert de huisarts de gegeven adviezen. De assistente vraagt dus niet uit nieuwsgierigheid wat er met u aan de hand is, maar om de situatie beter in beeld te brengen.

Ook voeren de assistenten diverse medische handelingen zelfstandig uit, zoals bloed afnemen, uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk meten, injecties geven, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, urine-onderzoek doen, wondcontrole, verbandjes aanleggen, SOA-screening uitvoeren en gehoortest afnemen. Bij twijfel kijkt de huisarts mee.

De assistenten zijn een ondersteuning voor de hele praktijkorganisatie en ze verrichten diverse administratieve handelingen om de huisarts waar mogelijk te ontlasten.

Terug naar overzicht