Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Huisregels

  • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren, zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan.
  • Drugs-, alcoholgebruik, roken en wapenbezit zijn verboden in ons pand.
  • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, zie hiervoor ons privacyreglement op de website.
  • Geef elkaar de gepaste ruimte in verband met privacy, aan de balie kunnen wij uw privacy niet garanderen.
  • Het gebruiken van mobiele telefoons, tablets, laptops ed. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken.
  • Wanneer u niet op uw afspraak komt, wilt u die dan altijd afzeggen? Als u zonder afmelding niet op uw afspraak komt, kunnen de kosten hiervoor bij u in rekening worden gebracht.
  • Wilt u een geluidsopname maken tijdens het consult, dan vinden wij het fijn als u dit van tevoren aan ons meldt. Bij beeldopname bent u verplicht dit van tevoren te melden. De gemaakte opname is voor u zelf bedoeld, u mag deze zonder toestemming niet openbaar maken.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
  • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers op te volgen.
  • Wij zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen in en rond het pand.