Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Intercollegiaal overleg

Collega-hulpverleners kunnen ons bereiken via de praktijklijnen.
Deze staan rechts bovenaan deze website. Kies in het menu voor optie 3.

Wij zijn voor collega-hulpverleners ook te bereiken via de overleglijn op
telefoonnummer 050 – 547 41 14.

Dit telefoonnummer is NIET voor patiënten!