Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Bloedafname

Voor het afnemen van bloed voor bloedonderzoek kunt u dagelijks zonder afspraak terecht bij de assistentes. Tussen 8.00 en 11.30 uur zijn zij beschikbaar om bloed bij u te prikken.

Als u direct na uw afspraak op het spreekuur van uw huisarts bloed wilt laten afnemen, dan kan dat ook ’s middags.
Voor sommige bepalingen, bijvoorbeeld als u nuchter moet zijn, moet u wel terugkomen tussen 8.00 en 11.30 uur.

 

HET IS TIJDELIJK NIET MOGELIJK OM OP DE PRAKTIJK BLOED TE PRIKKEN. U KUNT HIERVOOR TERECHT BIJ CERTE. U DIENT HIERVOOR EEN AFSPRAAK TE MAKEN VIA http://www.certe.nl.