Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Advies voor een gezonde leefstijl

Als u gezond(er) wilt leven, dan kunnen wij u helpen met advies over voeding, beweging en andere zaken die uw gezondheid verbeteren. Met name onze praktijkondersteuners Somatiek hebben veel ervaring om bij het advies rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden.