Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Huisbezoek

Het kan voorkomen dat uw klachten zodanig zijn dat u niet naar de praktijk kunt komen voor het spreekuur. In dat geval komt uw huisarts graag bij u thuis voor een ‘visite’. U kunt een huisbezoek aanvragen bij de assistentes.

Wilt u voor het aanvragen van een visite bij voorkeur vóór 10.00 uur ‘s ochtends bellen met de praktijk? Uw huisarts kan in de planning dan rekening houden met het huisbezoek.