Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Hulp bij chronische ziekten

De praktijkondersteuners Somatiek (afgekort: POH Somatiek) houden dagelijks op afspraak spreekuur voor de controle van mensen met suikerziekte, hoge bloeddruk, chronische hart- en vaatproblemen, astma en COPD, voor hulp bij het stoppen met roken en algemene vragen over een gezonde leefstijl.

Wie zijn zij? Maak kennis met onze praktijkondersteuners Somatiek:

Henri van der Linde

Ik ben in 2009 direct na mijn post-HBO opleiding Praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk begonnen. Daarvoor had ik al 20 jaar ervaring opgedaan in de verstandelijk gehandicaptenzorg, als BIG-geregistreerde verpleegkundige. Ik heb eerst 5 jaar als begeleider gewerkt en de daaropvolgende 15 jaar als teamleider. In die tijd heb ik een schat aan (levens)ervaring, kennis en vaardigheden opgedaan.

Na mijn post-HBO ben ik nog 3 jaar verbonden geweest aan deze opleiding als gastdocent en portfoliobegeleider van nieuwe studenten. Verder heb ik als projectcommissielid meegewerkt aan het ontwikkelen van een interdisciplinair opleidingsmodel ouderenzorg voor het Wenckebach-instituut.

De officiële naam voor mijn functie is praktijkondersteuner, maar zelf noem ik het liever patiëntondersteuner. Ik probeer mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen bij het leren omgaan met een chronische ziekte, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of COPD. Patiënten hebben volgens mij namelijk zelf invloed op het verloop van hun ziekte, en daar help ik hen graag zoveel mogelijk bij. De laatste jaren breidt mijn aandachtsgebied zich steeds meer uit richting de zorg voor ouderen.

Naast bovengenoemde ondersteuning kunnen patiënten ook bij mij terecht voor hulp bij het stoppen met roken.

Ilona Wolters

In 2010 ben ik afgestudeerd aan de HBO-V te Groningen.

Na mijn opleiding ben ik werkzaam geweest als verpleegkundige in de wijk en later in een coördinerende en regisserende rol als wijkverpleegkundige.

Al gauw ontdekte ik dat de chronische zorg mij ontzettend aanspreekt, en middels goede voorlichting in leefstijl in combinatie met een eventuele behandeling veel te halen is om o.a. ergere kwalen als hart- en vaatziekten te voorkomen. Dit bracht mij in 2013 richting de post hbo studie praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Tijdens mijn studie heb ik ervaring mogen opdoen bij mijn opleidingsplek te Huisartsen Boterdiep. Na de diplomering ben ik 7 jaar werkzaam geweest in een grotere huisartsenpraktijk op het platteland totdat ik de kans kreeg om weer terug te mogen komen bij Huisartsen Boterdiep.

Vanaf 1 december ’22 ben ik werkzaam in de praktijk van dr. Klijn en dr. schenk- Visser als praktijkondersteuner somatiek, ook wel praktijkverpleegkundige genoemd. Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit het zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen bij het leren omgaan met een chronische ziekte, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of COPD. Ook voor het stoppen met roken of de huisbezoeken in het kader van ouderenzorg kunt u mij tegenkomen.

Wat mij kenmerkt is dat ik enthousiast ben, een luisterend oor heb en samen met u tot een geschikt behandeldoel wil komen.