Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Hulp bij psychische problemen

Voor hulp bij psychische problemen hebben wij  twee praktijkondersteuners GGZ, afgekort POH-GGZ, in dienst. Hulp van hen valt onder de huisartsenzorg en gaat niet af van het eigen risico.

Na verwijzing door de huisarts kunt u een afspraak bij hen maken. De gesprekken kunnen leiden tot een beter inzicht in uw situatie, tot een plan om zelfstandig aan verbeteringen te werken en eventueel tot een kortdurende behandeling. De behandeling, al dan niet met medicijnen, vindt in samenwerking met de huisarts plaats.

Wie zijn zij? Maak kennis met onze praktijkondersteuners GGZ:

Christie van Kapel

Ik ben sinds 2015 praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) bij Huisartsen Boterdiep.

Ik ben opgeleid tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Praktijkondersteuner GGZ. Mijn lange en brede professionele achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg heb ik opgedaan bij verschillende instellingen in het noorden van het land, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Deze ervaringen, gecombineerd met mijn levenservaring, vormden in 2013 de start van mijn functie als praktijkondersteuner GGZ.

Mijn uitgangspunt is altijd de patiënt. Vanuit de ruimte om problemen te onderzoeken en in kaart te brengen zoek ik samen met de patiënt naar een oplossing. Mijn holistische visie is daarbij leidend.

Online hulpverlening kan onderdeel uitmaken van de behandeling. Indien de hulpverlening van de praktijkondersteuner GGZ niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid tot verwijzing naar de Basis of Specialistische GGZ.

Margreet Nagelsmit

Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker en als zodanig heb ik in verschillende functies gewerkt. In 2015 heb ik de opleiding tot praktijkondersteuner GGZ gevolgd. De overstap naar deze functie maakt mij nog elke dag blij. Ik kan alle ervaringen, methodieken en vaardigheden die ik tot nu toe bij diverse organisaties heb verworven benutten en ik vind de korte lijnen in de huisartsenpraktijk erg prettig.

In mijn werk staat persoonlijk contact voorop. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de patiënt om samen met hem/haar te kijken hoe met behulp van eigen kracht problemen kunnen worden verlicht of opgelost. Soms kan het betekenen dat ik ondersteuning bied in het acceptatieproces dat het ‘is zoals het is’.

In 2018 heb ik de opleiding gedaan voor EMDR, een zeer succesvolle methode om trauma’s te behandelen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een ongeluk, een nare bevalling, een overval of plotseling ontslag.