Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Uitschrijven

Heeft u een nieuwe huisarts, dan kunt u onderstaand formulier invullen of telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij uw medische gegevens kunnen overdragen naar uw nieuwe huisarts. Dit formulier kunt u per post opsturen of naar ons mailen. Wij werken met een beveiligde mail. Let op dat uw eigen mail mogelijk niet aan de veiligheidsnormen van de AVG (privacywet) voldoet. Om die reden wordt de mail door ons niet beantwoord.

Nadat uw dossier is overgedragen aan uw nieuwe huisarts, komt uw dossier in ons “schaduw archief”. Het is helaas technisch nog niet mogelijk om uw dossier permanent te verwijderen. Wij werken aan een oplossing.

Formulier uitschrijven