Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Avond-, nacht- en weekenddiensten

Diensten buiten de openingstijden van onze praktijken worden verzorgd door de Doktersdienst Groningen op het van Swietenlaan 2b. Alle huisartsen in de stad Groningen werken samen met de Doktersdienst Groningen. Zij worden bijgestaan door huisartsen die alleen als waarnemer werken. Ook onze huisartsen werken dus regelmatig bij de Doktersdienst.

De dienst is alleen bedoeld voor spoedgevallen!

Wat moet u doen in geval van spoed?

U belt 0900 – 9229.
Houd uw naam, adres en verzekeringsgegevens bij de hand, deze worden altijd gevraagd.
Vervolgens wordt u teruggebeld door een assistente, die uw klachten opneemt en verdere afspraken met u maakt.

Zie voor meer informatie de website van de Doktersdienst Groningen:
www.doktersdienstgroningen.nl

Waar belt u WEL voor:

  • spoedgevallen: klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts
  • recepten voor medicijnen die u moet innemen, terwijl u ze niet meer in huis heeft. En u het innemen niet kan en mag uitstellen tot de volgende werkdag van uw huisarts
  • telefonisch overleg over een verontrustende klacht
  • verwijzing naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis

Waar belt u NIET voor:

  • klachten die kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts
  • als u geen tijd hebt om overdag naar de huisarts te gaan
  • herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen
  • een second opinion
  • algemene medische vragen

Verplichte controle BurgerServiceNummer

Zorginstellingen zijn verplicht om het BSN te gebruiken. Daarbij hoort een controle van de identiteit: denk er dus aan uw identiteitsbewijs mee te nemen als u naar de Doktersdienst gaat!