Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Vragen, suggesties en klachten

Vragen

U kunt uw vragen telefonisch of persoonlijk tijdens één van de spreekuren aan ons stellen.
Vragen kunnen als regel niet per e-mail gesteld worden. Heeft u algemene, medische vragen? Stel deze dan eerst aan onze assistenten, vaak kunnen zij u direct verder helpen. U leest er meer over bij Telefonische vragen.

Suggesties

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Misschien hebt u een suggestie voor ons hoe het nog beter kan: vertel het ons!

Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Mogelijk is er iets niet goed gegaan, ook al doen wij ons uiterste best! Bespreek uw klacht eerst met uw huisarts zelf. Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar wij stellen het op prijs om het te horen als u niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij/zij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

In het gesprek legt u uit waar u ontevreden over bent. Als het beleid van uw huisarts wel correct was, kan hij/zij u uitleggen waarom hij/zij zo handelde. En als hij/zij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met uw huisarts over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistent(e), praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met uw huisarts bespreken.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE
(https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen).
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.