Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Privacyreglement

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Alle informatie daarover vindt u in onderstaande privacyverklaring.

Huisartsen Boterdiep heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De functionaris is geregistreerd onder FG003354.

Privacyreglement

Aanvraagformulier inzage, wijziging of vernietiging gegevens