Telefoon Praktijk Van Riel en Praktijk Hoeksema: 050 - 577 33 11

Telefoon Praktijk Schenk-Visser en Praktijk Klijn: 050 - 312 60 01

Spoedlijn overdag: 050 - 573 34 21     Spoedlijn buiten praktijkuren: 0900 - 9229

Inschrijven

Nieuwe patiënten

We beperken de inschrijving van nieuwe patiënten tot mensen die wonen in postcodegebied 9711 tot en met 9717. De vier praktijken van Huisartsen Boterdiep zijn niet allemaal tegelijk geopend voor nieuwe aanmeldingen. Dit heeft te maken met de grootte van de verschillende praktijken. Wilt u zich inschrijven in onze praktijk, neem dan telefonisch contact met ons op. Wij sturen u dan een inschrijfformulier op per e-mail of post.

U kunt een afspraak bij ons inplannen op het moment dat wij uw dossier van uw vorige huisarts hebben ontvangen. Tevens willen wij u vragen om zo veel mogelijk lopende episodes eerst af te ronden bij uw huidige huisarts voordat u overstapt.

Adreswijzigingen

Wanneer u gaat verhuizen, geef dan altijd uw nieuwe adres aan ons door.
Vergeet ook niet uw adreswijziging door te geven aan uw verzekeraar!
Dit is van groot belang voor onze zorgverlening én voor onze financiële administratie.

Als uw woonadres verschilt van het adres dat bij uw zorgverzekering bekend is, bijvoorbeeld omdat u via uw ouders bent verzekerd, laat ons dat dan ook weten. Dit zijn belangrijke gegevens om te zorgen dat we u kunnen blijven helpen.

Bent u voldoende verzekerd voor de zorg die u nodig heeft?

Onze huisartsenzorg zit in uw basispakket, maar zodra er nader onderzoek moet worden gedaan of medicatie wordt voorgeschreven dan kan het zijn dat u dit zelf moet betalen. Of dat zo is en hoe hoog de kosten zijn, is afhankelijk van de grootte van uw eigen risico. U kunt dit nakijken in uw polis.

Uitwisselen van medische gegevens

Voor een goede zorgverlening kan het waardevol zijn dat de apotheek en de Doktersdiensten Groningen beschikken over uw belangrijkste medische gegevens (medicatie, chronische ziekten, recente afspraken).

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit wordt in de volksmond ook wel het elektronisch patiëntendossier genoemd. Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Moet u naar een andere arts of apotheek, dan is het belangrijk dat die ook over de belangrijkste medische gegevens kan beschikken. Dit kan door middel van het LSP. Wij verzoeken u uw keuze digitaal door te geven op http://www.volgjezorg.nl of geef het mondeling aan ons door.